Zoeken

Let’s get
things clear.

Home  /  Vakdomeinen  /  Personeel & partners

Personeel & partners

Individueel en collectief arbeidsrecht

Elke ondernemer of bestuurder dient zich te buigen over individuele afspraken tussen werkgevers en werknemers of sluit akkoorden met verschillende partners. Het is van primordiaal belang dat de samenwerking tussen werkgevers en werknemers enerzijds, en opdrachtgevers en zelfstandige medewerkers anderzijds, vastgelegd en uitgevoerd wordt met telkens de specifieke regelgeving indachtig. Niet zelden worden buitenlandse werknemers tewerkgesteld die moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden of correcte vergunning dienen te bezitten. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met de collectieve arbeidsverhoudingen die een grote invloed hebben op de individuele arbeidsrelaties. Het sociaal overleg in België is immers een uiterst complex mechanisme. Een correcte benadering ervan vereist bijgevolg de nodige expertise en dit zowel voor wat betreft de wettelijke bepalingen als de onderhandelingsmechanismen met de syndicale organisaties.

Wij bieden bijstand en advies in onder meer:

 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten, begeleiding bij aanwerving en ontslag;
 • Dialoog met de syndicale organisaties en de syndicale afvaardiging;
 • Sociale verkiezingen;
 • Collectieve arbeidsovereenkomsten inzake werkomstandigheden en loonvoorwaarden;
 • Wijziging van paritaire comités en de gevolgen ervan op de arbeidsverhoudingen;
 • Ontslagprocedures van beschermde werknemers.

Sociale zekerheidsrecht

Een vervangingsinkomen, een aanvulling op het inkomen of een bijstandsuitkering, het zijn allemaal maatregelen waarop de sociaal verzekerde een beroep kan doen. Het Belgische sociale zekerheidssysteem bestaat uit 3 verschillende stelsels afhankelijk van het statuut van de verzekerde: een werknemersstelsel, een zelfstandigenstelsel en een ambtenarenstelsel. Zowel uitkeringsgerechtigden als uitkeringsplichtigen zijn gebaat met correct juridisch advies of een professionele vertegenwoordiging bij al hun problemen en vragen omtrent sociale zekerheid.

Wij bieden bijstand en advies in onder meer:

 • Sociale bijdragen, zo o.m. procedures tegen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) o.m. inzake schijnzelfstandigheid en schijnwerknemerschap;
 • Welzijn op het werk, beroepsziekten en arbeidsongevallen;
 • Jaarlijkse vakantie en verlof;
 • Zwangerschap, moederschap, vaderschap, ouderschap;
 • Sociale strafprocedures zoals deze inzake inbreuken met betrekking tot arbeidsduur, zwartwerk, loonbescherming, loondocumenten en DIMONA/LIMOSA-melding.

Handelstussenpersonen

Naast samenwerkingen in een klassieke werkgever-werknemer relatie, zijn er ook tal van mogelijke samenwerkingsvormen met zelfstandigen en andere partners. Daarbij kan men denken aan managementcontracten, franchisecontracten, distributieovereenkomsten, leverancierscontracten, handelsagenturen, overige dienstverleningsafspraken. Dit alles regelmatig in een internationale context waar men bij de opmaak van deze contracten rekening moet houden met de relevante toepasselijke (Belgische en internationale) wetgeving. 

Wij bieden bijstand en advies in onder meer:

 • De opmaak en het nazicht bovenstaande contracten;
 • Procedures bij uitvoering van bovenstaande contracten;
 • Procedures in verband met inbreuken op bovenstaande contracten;
 • Beëindiging en opzegging van bovenstaande contracten.

Relevante
blog posts


Klik hier

Onze
specialisten

Kristiaan Caluwaerts
Kristiaan Caluwaerts
Senior partner

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, handelsrecht, insolventierecht, M&A, vastgoedrecht

Lees meer
Thaïs Habotte
Thaïs Habotte
Lead lawyer

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, handelsrecht, intellectueel eigendom

Lees meer
Els Zegers
Els Zegers
Lead lawyer

Gespecialiseerd in: overheidsopdrachten, arbeidsrecht

Lees meer

Contacteer ons

       

Dit contactformulier is geen instrument voor het vragen van juridisch advies. Velden aangeduid met een (*) moeten ingevuld worden.

T: +32 3 448 49 92
F: +32 3 448 49 95

Contacteer ons

Waarmee kunnen we u helpen? Wenst u meer informatie, dan is een persoonlijk gesprek daarvoor de meest geschikte manier. U kan steeds telefonisch of via e-mail een afspraak maken, of ons contacteren via contact.

Maak een afspraak