Home  /  Team  /  Vicky Verlent

Vicky Verlent

Vicky Verlent studeerde in 2011 af als master in de rechten aan de KU Leuven. Vervolgens begon zij meteen aan haar stage aan de balie van Antwerpen, gedurende dewelke zij een bijzondere interesse ontwikkelde voor het aannemingsrecht- en handelsrecht.

In 2013 volgde ze tevens een opleiding tot bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken

Ze vervoegde in maart 2020 Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten, alwaar ze zich toespitst op het privaat bouwrecht. Hiernaast focust zij zich ook op het overheidsopdrachtenrecht en heeft zij ervaring met incasso, handels- en aansprakelijkheidsrecht.


Publicaties