Home  /  Team  /  Nathalie Van Hool

Nathalie Van Hool

Nathalie Van Hool studeerde in juni 2017 af als master in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. Tijdens haar masterjaren legde zij de focus op het ondernemingsrecht. In 2012 behaalde ze een bachelor als rechtspracticus waarbij ze zich verdiepte in het sociaal recht.

Zij schoolt zich continu bij teneinde op de hoogte te blijven van juridische ontwikkelingen. Zo volgde zij in 2019 een curatoropleiding, alsook slaagde zij in datzelfde jaar voor het opleidingsonderdeel notarieel vennootschapsrecht aan de Vrije Universiteit Brussel. 

Nathalie liep een half jaar buitenlandse stage in China en deed reeds professionele ervaring op in het notariaat alvorens zich in september 2017 aan te sluiten als advocaat aan de balie te Antwerpen.

Ze vervoegde in januari 2021 Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten, alwaar ze zich toespitst op het ondernemingsrecht en het insolventierecht.