Zoeken

Home  /  Over ons  /  Testimonials

Testimonials

Bedankt voor de goede zorgen en de professionaliteit!

- Belgische architect

Bedankt voor het goede werk! Echt goed om het snelle en positieve resultaat hiervan te zien. De klant is, zoals je hebt gezien, erg blij en kijkt ernaar uit om te kunnen meedingen in de komende aanbesteding.

- Zweedse advocaat

Dank u en uw collega's voor deze geweldige prestatie! Het was een geweldige ervaring om met jullie samen te werken!

- Zweeds bedrijf

Dank u voor de goede zorgen in dit dossier en de perfecte afhandeling ervan! Ook ik heb zeer graag met u samengewerkt, altijd zeer duidelijk in uw adviezen. Wanneer ik terug een advocaat nodig heb (hopelijk niet te snel) kom ik zeker bij u terecht. 

- Belgische particulier

Ik ben jullie enorm dankbaar voor jullie advies, begeleiding en vooral vertrouwen!

- Belgisch truckschoonmaakbedrijf 

Dank voor jullie snel en nauwkeurig werk. Binnenkort wordt er een terechtwijzend bericht gepubliceerd waarbij de resultaatsverbintenissen worden geschrapt. Jullie werk heeft dus vruchten afgeworpen. 

- Belgisch ingenieurs- en adviesbureau

Nogmaals hartelijk bedankt voor het bijstaan, het geduld en uw altijd rustige en wijze raad. Het was een fijne samenwerking!

- Nederlands architectenbureau 

Bedankt voor de continue inzet en bereidheid om deze zaak tot een goed einde te brengen. We zullen zeker niet nalaten U en uw kantoor aan te bevelen!

- Belgische particulier

Na het doornemen van het beroepschrift kunnen wij niet anders dan zéér positief zijn! Dank voor de sterke argumentatie.

- Belgische particulier

Bedankt om ons dit bijzonder goed nieuws te melden. Felicitaties voor de duidelijke en juiste strategie en redenering en de goede verdediging.  

- Belgisch architectenbureau

Nogmaals bedankt voor jullie aanwezigheid op de vergadering. Mijn collega’s zijn gerustgesteld en bevestigen wat ik al gecommuniceerd had, namelijk dat jij en jullie kantoor zeer professioneel en betrouwbaar zijn.

- Italiaans modebedrijf

Ik wil ook vermelden zeer onder de indruk te zijn van opvolging van mijn dossier. Van voorafgaand gesprek tot expertise op de werf getuigde dit van een zeer professionele aanpak.

- Belgisch bouwbedrijf

Gewoon even een woordje van dank in verband met de afgelopen samenwerking om onze overeenkomsten op elkaar af te stemmen. Ik ben zeer opgetogen met het gelopen traject en kijk uit naar een verdere samenwerking in de toekomst.

- Belgisch training- en coaching bureau

Ik sta erop jullie allebei persoonlijk (en in naam van de groep) te bedanken voor het prachtige werk dat jullie geleverd hebben de laatste weken. De rust en de vakkennis die jullie uitstralen samen met de correcte aanpak van collega's en naar de tegenpartij verdient onze enorme bewondering. Keigoed gedaan allebei!

- Belgisch transportbedrijf

Ik hield eraan U te danken voor het behartigen van onze belangen tijdens deze laatste 5 jaar en zo dit dossier op een uiterst professionele wijze met succes tot een goed einde te brengen. Het was prettig werken met U allen.

- Belgisch architectenbureau 

Ik wil u nog eens bedanken voor de fijne samenwerking en al het werk dat u geleverd hebt. Wij hadden dit nooit zelf geregeld gekregen en zijn opgelucht dat dit hopelijk, eindelijk afgesloten kan worden. Wanneer we in de toekomst nog hulp nodig hebben, gaan we zeker aan u denken en contact opnemen. 

- Belgische particulier

Dank voor het opstellen van de ontwerpen beroepschrift, het verwerken van onze bemerkingen en het indienen. Dank ook voor de inwerken in de problematiek en de weigeringsgronden, binnen de korte termijn die ons was toegemeten. De samenwerking was vlot en goed.

- Belgisch bouwbedrijf 

U bent een erg goede advocaat en formidabel aangenaam als mens! Bedankt voor de duidelijke toelichting over de stedenbouwkundige inlichtingen. Ik wens u dan ook veel succes in uw verdere loopbaan! Ik zal u zeker aanbevelen aan vrienden en/of kennissen.

- Belgische particulier

Wij wensen u alvast ten zeerste te bedanken om ons jullie professionele en gestoffeerde advies op dergelijke korte termijn te kunnen overmaken. We zijn ons ervan bewust dat het best wel een lijvig dossier behelst en dat een grondig nazicht in dergelijke korte tijdspanne dan ook zeker geen evidentie is. Nogmaals bedankt voor uw correct en professionele dienstverlening!

- Belgisch advies- en studiebureau

Dank alvast voor jullie zorg en ondersteuning in dit dossier.

- Belgisch architectenbureau

Dank voor uw deskundigheid in dit dossier. Ongeacht het verdere verloop ben ik ervan overtuigd dat ik de juiste partner heb gekozen. Het verschil in onderbouwen met uw mede-confrater kan niet groter zijn.

- Belgische verzekeringsmakelaar

Zowel privé als beroepsmatig heb ik diverse malen beroep gedaan op de diensten van Caluwaerts Uytterhoeven.  Dit in verschillende materies, zowel in binnen- als buitenland. De samenwerking, luisterbereidheid, terugkoppeling en oplossingsgerichte adviezen zijn steeds helder.

- Belgische vastgoedmakelaar

Ik wil jullie alvast bedanken voor de goede opvolging van ons dossier. Dat gaf mij heel veel vertrouwen en gerustheid!

- Belgisch architectenbureau 

Jullie kantoor beheerst een grote deskundigheid om diepgaand inzicht te verwerven in moeilijke dossiers en met uitzonderlijke problematieken, met als bijzondere omstandigheden: overheidsopdracht met overheidssteun, architectendienstenopdracht die in op dracht van een openbaar bestuur een studiedienst begeleidt en beoordeelt binnen sector van restauratie van monumenten. Uw heeft de verworven inzichten verwerkt tot zeer heldere, gestructureerde en omvattende teksten met gevatte en adequate juridische inbreng en omkadering.  

- Belgische particulier

Wanneer er door u een beroep gedaan werd op onze visie/deskundigheid voor dit dossier was dit steeds zeer goed voorbereid. Er werd duidelijk gesteld waarop wij dienden te antwoorden waardoor dit niet zo veel tijd in beslag nam. Bovendien is dit voor ons ook geen dagelijkse bekommernis en bijgevolg niet altijd even evident. Dit was voor ons de eerste keer dat wij op deze manier in een dossier werden begeleid. Dit was een aangename en vlotte manier van werken, waarvoor dank.

- Belgische architectenbureau

Een goede afloop, daar zijn we bijzonder blij mee. Ik wil nog graag "iedereen" danken voor het professionalisme en de inzet waarmee deze zaak werd benaderd en behandeld.

- Belgische architectenbureau

Ik wil jullie bedanken voor het ongelooflijke parcours dat we samen hebben afgelegd. Ik had nooit verwacht dat het zo positief zou eindigen. 

- Belgische particulier

Het professionalisme en de efficiëntie waarmee jullie het dossier hebben afgehandeld is top. In de rollercoaster van emoties tijdens de zaak, was een gesprek met één van jullie altijd geruststellend. Bedankt voor het geleverde werk.

- Belgische particulier

Degelijkheid, vastberadenheid, juridische kennis van ruimtelijke ordening en architectuurprojecten. Dank voor de uitmuntende ondersteuning.

- Belgisch architectenbureau

De hardnekkigheid waarmee telkens gezocht werd om de zaken objectief, juridisch, tot in detail, uit te klaren en te staven, vond ik verbazend en heb ik bijzonder geapprecieerd.

- Belgisch architectenbureau

De persoonlijke, professionele manier van werken is een echte sterkte van Caluwaerts Uytterhoeven. Niet stijf en afstandelijk.

- Belgisch administratie bedrijf

Caluwaerts Uytterhoeven heeft kennis van zake met een menselijk vertrouwen.

- Belgisch transportbedrijf

Dank voor de professionele bijstand en advisering tijdens het afgelopen jaar.

- Belgisch architectenbureau

Caluwaerts Uytterhoeven is gespecialiseerd in de materie van betwisting. Het probleem werd in alle facetten bekeken en een pragmatische oplossing werd nagestreefd.

- Belgische particulier

We danken jou voor de snelle en professionele oplevering.

- Belgisch accountantskantoor

Zeer gespecialiseerde bijstand.

- Belgische particulier

We wensen u nog te bedanken voor de goede afhandeling van ons dossier. We zijn zeer tevreden met het resultaat!

- Belgische particulier

I would also like to thank you for making a very difficult trip much easier. We are most grateful for your fine representation.

- Amerikaans investeringbedrijf

We waren zeer tevreden over zijn adviezen en deskundigheid.

- Belgische onderwijsinstelling

Dank voor het geleverde werk en de onderbouwde standpunten.

- Belgisch architectenbureau

We have worked on several contentious matters together over the years. Each one has found you to be very smart, crafty, responsive, caring, cost effective and a delight to work with.

- Amerikaanse advocaat

Snelle eerste ontvangst afspraak en vlotte, duidelijke opvolging van contacten en afspraken.

- Belgische particulier

Notable efforts and activity carried out by the office.

- Spanish attorney

Ervaring in de materie is een uitgesproken sterkte van Caluwaerts Uytterhoeven.

- Belgische onderwijsinstelling

Graag wil ik jullie in het bijzonder bedanken, gelet naar mijn gevoel jullie brief de aanleiding tot bemiddeling met tegenpartij heeft gegeven.

- Belgische particulier

Wij danken Caluwaerts Uytterhoeven voor de goede afloop van het dossier.

- Belgische particulier

Contacteer ons

Waarmee kunnen we u helpen? Wenst u meer informatie, dan is een persoonlijk gesprek daarvoor de meest geschikte manier. U kan steeds telefonisch of via e-mail een afspraak maken, of ons contacteren via contact.

Maak een afspraak