Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog

Blog

Kies uw onderwerp

ONDERNEMEN  (95)
VASTGOED  (27)
BOUW  (46)
OMGEVING  (25)
INTELLECTUELE EIGENDOM  (15)
KANSSPELEN  (2)

 
19 jun 2024
Het belang van het gebruik van een merk

In de dynamische zakenwereld spelen merken een cruciale rol bij het vestigen van een merkidentiteit en het beschermen van intellectueel eigendom.

Meer informatie

DELETE
24 jan 2024
LEGO mag blijven genieten van de LEGO-uitzondering

Sinds 2010 geniet het iconische LEGO-blokje modelbescherming binnen de Europese Unie.

Meer informatie

DELETE
6 nov 2023
De handelsnaam

De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming actief is in het handelsverkeer en gekend is in de markt.

Meer informatie

DELETE
26 okt 2022
Wat is het lot van het merkenrecht indien een onderneming failliet gaat?

De keuze van de curator zal verschillen naargelang de gefailleerde een licentienemer of licentiegever is.

Meer informatie

DELETE
10 aug 2021
Het openen van een blikje merkenrechtelijk beschermd?

Inzicht in het arrest van 7 juli 2021 omtrent een audioformaat gedeponeerd klankmerk.

Meer informatie

DELETE
2 aug 2021
Het belang van de voorafgaande kennisgeving van uw algemene voorwaarden aan de consument

Toelichting van het arrest van het Hof van Cassatie van 18 juni 2021.

Meer informatie

DELETE
5 mei 2021
BREXIT: Wat betekent dit voor uw intellectuele eigendomsrechten?

De implicaties verschillen naargelang het type intellectueel eigendomsrecht en de datum waarop dit recht werd geregistreerd.

Meer informatie

DELETE
21 okt 2020
De auteursrechten van de architect

Architecturaal werk kan beschermd worden door de auteurswetgeving.

Meer informatie

DELETE
27 feb 2020
De nieuwe auteursrechtrichtlijn: vriend of vijand?

Op 17 april 2019 werd richtlijn 2019/790/EU inzake auteursrechten goedgekeurd.

Meer informatie

DELETE
26 jun 2019
De Algemene Verordening Gegevensbescherming viert zijn eerste verjaardag

De GDPR trad vorig jaar in werking en blaast zijn eerste verjaardagskaars uit.

Meer informatie

DELETE
18 feb 2019
De nieuwe wet bedrijfsgeheimen

Een nuttig hulpmiddel voor uw onderneming.

Meer informatie

DELETE