Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog

Blog

Kies uw onderwerp

ONDERNEMEN  (95)
VASTGOED  (27)
BOUW  (46)
OMGEVING  (25)
LOGISTIEK, TRANSPORT & VERKEER  (7)
KANSSPELEN  (2)

 
7 sep 2023
Schipper mag ik overvaren? Ja, maar op eigen risico!

In welke mate is de overheid nog aansprakelijk voor schade die zich voordoet op waterwegen die zij onder haar bewaring heeft?

Meer informatie

DELETE
11 jan 2023
Alcohol in het verkeer: het alcoholslot

Rechters hebben de mogelijkheid om een alcoholslot op te leggen. Wat houdt dit concreet in?

Meer informatie

DELETE
16 mrt 2020
COVID 19: ‘overmacht’ als uitweg of opportuniteit?

Wat met uw B2B-relaties die hun contractuele verplichtingen niet (langer) kunnen nakomen?

Meer informatie

DELETE
27 mei 2019
De container als 'ondeelbare lading'?

Uitzonderlijke uitspraak aangaande uitzonderlijk transport.

Meer informatie

DELETE
19 dec 2018
Wetgever maakt met nieuw artikel 5 van de strafwet een einde aan de polemiek omtrent de ‘decumul’-regeling

Het nieuwe artikel 5 Sw. schaft vanaf haar inwerkingtreding het zogenaamde “decumul-regime” af.

Meer informatie

DELETE
5 jul 2017
Nieuwe tool voor betaling van verkeersboetes: ben ik nu verplicht te betalen ?

Het Ministerie van Justitie heeft onlangs – naar eigen zeggen - een stap voorwaarts gezet naar een effectievere inning van verkeersboetes. Via de nieuwe portal www.verkeersboeten.be kan de dader van een verkeersovertreding online zijn boete vlot betalen.

Meer informatie

DELETE
20 okt 2014
Informatieverplichting commissionair-expediteur verstrengd?

De Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen oordeelde zeer recent dat de informatieverplichting van een commissionair-expediteur kennelijk prevaleert op de dwingende instructies van diens principaal.

Meer informatie

DELETE