Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog

Blog

Kies uw onderwerp

ONDERNEMEN  (95)
VASTGOED  (27)
BOUW  (46)
OMGEVING  (25)
GESCHILLENBESLECHTING  (12)
KANSSPELEN  (2)

 
7 sep 2022
Niet elke mededeling is een kennisgeving, of toch wel?

De wettelijke erkenning van hedendaagse elektronische communicatiemiddelen als geldige kennisgeving.

Meer informatie

DELETE
11 mei 2022
Eerste hulp bij onvoorzienbare omstandigheden

Wat als het contractueel evenwicht wordt verstoord?

Meer informatie

DELETE
7 jan 2022
Toerekening van onrechtmatige daden vennootschap en immuniteit van de uitvoeringsagent

Wat zegt het voorontwerp van de wet inzake invoeging van de bepalingen buitencontractuele aansprakelijkheid?

Meer informatie

DELETE
30 mrt 2021
'Verandering van omstandigheden' in het nieuw Burgerlijk Wetboek

Wettelijke verankering van de imprevisieleer

Meer informatie

DELETE
2 mrt 2021
Rechtsmisbruik in het nieuw Burgerlijk Wetboek

Rechtspraak verankerd in wetsvoorstel

Meer informatie

DELETE
2 apr 2020
Volmachtenwetten en volmachtenbesluiten

COVID-19 vs. de scheiding der machten

Meer informatie

DELETE
29 mei 2019
Het nieuwe bewijsrecht: invoering van Boek 8 in het Burgerlijk Wetboek

Nieuwe bewijsregels treden in werking eind 2020.

Meer informatie

DELETE
19 dec 2018
Wetgever maakt met nieuw artikel 5 van de strafwet een einde aan de polemiek omtrent de ‘decumul’-regeling

Het nieuwe artikel 5 Sw. schaft vanaf haar inwerkingtreding het zogenaamde “decumul-regime” af.

Meer informatie

DELETE
5 dec 2018
Bemiddelen wordt het nieuwe procederen

Sinds 12 juli 2018 is de “Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing” grotendeels in werking getreden.

Meer informatie

DELETE
31 okt 2018
Vaarwel rechtbank van koophandel, Welkom ondernemingsrechtbank!

De stroom aan nieuwe wetgeving houdt aan. Vanaf 1 november treedt de Wet van 15 april 2018 houdende de hervorming van het ondernemingsrecht in werking.

Meer informatie

DELETE
11 apr 2018
Het einde van het Wetboek van Koophandel in zicht

Het wetsontwerp houdende de hervorming van het ondernemingsrecht werd goedgekeurd door de Kamer.

Meer informatie

DELETE